Grävning

I vissa fall kan man inte göra en rörinfodring. T.ex. p.g.a. dåligt fall eller svacka på ledningen. 

I de fallen har vi naturligtvis alla möjligheter att schakta för att ersätta era gamla rörledningar. Ingen rörledning är för lång eller för djupt nergrävd för att vi ska kunna nå den. 

Ring, mejla eller skicka in formuläret på kontaktsidan för kostnadsförslag.