Högtrycksspolning

Högtrycksspolning använder vi vid t.ex. stopp och vi kan även spola med varmvatten vilket är ett måste vid t.ex. köksstammar där fettansamlingar finns.

Vi arbetar mycket med förebyggande åtgärder för att undvika onödiga översvämningar och dyra självrisker. För att rören skall fungera och må bra rekommenderar vi en spolning var femte år. Ett billigt sätt att minimera framtida problem. 

Proceduren vid högtrycksspolning är att vi spolar vatten med väldigt högt tryck genom ett specialmunstycke. I de allra flesta fall fungerar denna metod väldigt bra och är det absolut bästa sättet att rengöra rörledningar och bli av med avlagringar.

Ring, mejla eller skicka in formuläret på kontaktsidan för kostnadsförslag.