Rörinspektion

Det finns många anledningar till att inspektera sina avlopp. Plötsligt upptäcker man vatten på golvet eller i taket och inser att man har en vattenskada. Detta går att undvika om man gör en rörinspektion i tid, då kan vi göra en analys på avloppsrörets kondition. Under bottenplattan i källaren finns dom största problemen, men dom är svårare att upptäcka, där finns det ofta hål och sprickor där avloppsvattnet rinner ut i marken under huset. Detta leder till fukt i bottenplattan och källarväggarna och kan orsaka dålig lukt och mögel. På lång sikt kan även grundvattnet påverkas.

Vi har många olika kameror för att kunna utföra filmning och felsökning på alla typer av rör och dimensioner. Du som kund får en digital dokumentation och ett muntligt och eller skriftligt åtgärdsförslag.

Felsökning

Vi felsöker bland annat orsakerna till dålig lukt, läckage och återkommande stopp.
Med vår tekniska utrustning och vår stora erfarenhet hittar vi felet snabbt.

Rörlokalisering

Rörledningar belägna i fastighet samt i mark kan vara svåra att hitta eller drabbas av svårlokaliserade fel. Med hjälp av sondteknik kan vi exakt hitta och märka ut ledningen även om ritningsunderlag saknas.