Rörinfodring / Relining

Rörinfodring med en Liner eller s.k.(strumpmetoden) är en teknik som använder ett flexibelt foderrör vars armering mättas med härdplast som efter härdning bildar ett nytt självbärande och skarvfritt plaströr i det gamla avloppsröret. Metoden lämpar sig både till spill- och dagvattenledningar i bostadshus och markavlopp. Vi arbetar inte med spray eller målning av rör och för ökad kunskap beträffande olika metoder som går under namnet relining eller rörinfodring hänvisar vi till BRIF för ökad kunskap.

Vi satsar alltid på hög kvalité och prestanda och utgår från att livslängden skall vara minst 50år därför jobbar vi uteslutande med strumpmetoden till hela avloppssystemet och använder material som har dokumenterade tester som visar en livslängd på 50 år. Ser vi att relining inte är bästa alternativet så kommer vi säga det och rekommendera ev annan åtgärd. Plasten som används till strumpan är fri från Bisfenol A och Bisfenol F.

Gamla gjutjärnsrör är ofta genomkorroderade och kan ha sprickor och hål, särskilt under källargolv. Med strumpmetoden får du ett nytt självbärande rörsystem som är garanterat tätt. Efter rengöring och inspektion installeras strumpan i de gamla rören, och täcker rörskarvar, hål och sprickor. I markavlopp som oftast är av betong eller glaserat tegel är det vanligt med skarvförskjutningar, hål och sprickor där avloppsvatten rinner ut i marken. Rötter har en förmåga att växa in i skarvar och orsaka stopp i avloppet, dessa fräser vi bort och sätter en strumpa med hög bärighet i de gamla rörens hela längd som täcker alla rörskarvar så att rötter inte kan växa in igen.

Fördelen är att rörsystemet är helt fritt från skarvar, från början till slut, via alla förgreningar. Oavsett hur lång den renoverade sträckan är.

Efter avslutat arbete filmar vi systemet med hjälp av rörinspektionskamera för att säkerställa att systemet är utan anmärkningar. Denna rörinspektions film med egenkontroller överlämnas till er i samband med avslutat arbete. För att få mera information om vår teknik så klicka här på länken – Sacpipe.se eller se denna metodbeskrivande kortfilmen: