Arbeta hos oss

Stockholm Relining är ett företag som tror på att vi alltid skall ha dem bästa verktygen som finns på marknaden. Finns de inte så kan det vara så att vi bygger det som krävs själva vilket har hänt och även resulterat i diverse svenska och globala patent. Detta är dock inte den viktigaste faktorn, vi vet att mår vår personal bra och är motiverade till att göra bra jobb så händer det väldigt bra saker.

Att arbeta på Stockholm Relining är något för dig som vill ha ett arbete som ger stor personlig frihet under stort ansvar. Ena dagen står du på ett höghustak och arbetar, den andra står du i ett radhuskök. Vi jobbar i ett stort team med arbetslag om två eller tre personer. Varje arbetslag får ett uppdrag att lösa. De som finns i vårt team idag är utbildade och även lite av allkonstnärer som tillsammans löser sina arbetsuppgifter.

För att passa i teamet är huvudsaken att du har rätt attityd och vill göra ett bra jobb. Du får gärna ha arbetat med rörinfodring tidigare.


Krav vi ställer på våra medarbetare
:

Ärlighet och tydlighet. 
Vi måste i alla situationer uppträda ärligt och korrekt.

Serviceinriktat och trevligt uppträdande. 
Vi arbetar i hemmen hos människor och på arbetsplatser. Till exempel på sjukhus där vi möter både personal och patienter, på olika departement där många människor cirkulerar. Vi har också kontakter med stora och små fastighetsägare och förvaltare och i alla möten och situationer måste vi uppträda och agera på ett trevligt och serviceinriktat sätt. När vi har avslutat ett arbete skall det heller inte synas att vi varit där.

Ansvarstagande och engagemang. 
Alla i vår organisation har ett personligt ansvar för sitt arbete och sitt agerande.
Detta kräver ett stort engagemang som också innebär en stor frihet under ansvar.

B-körkort ett krav och C-körkort fördel.

RELINING

ETT GRÖNARE, SMIDIGARE OCH BILLIGARE ALTERNATIV TILL AVLOPPSBYTE.