Rotskärning

När rötter har vuxit in i dagvatten/spillvatten så gör man en rotskärning, d.v.s. att man skär bort rötter med kätting så att volymen blir det ursprungliga, tyvärr är detta endast en temporär lösning. 

Rötterna har en förmåga att alltid växa tillbaka in i rören och för att åtgärda detta permanent så rekommenderas relining alternativt att frilägga rören med grävmaskin och byta ut rören.

Ring, mejla eller skicka in formuläret på kontaktsidan för kostnadsförslag.